บริษัท รุ่งมีเดียส์ จำกัด
บริการ Event Marketing ทุกพื้นที่ ปรึกษาฟรี , 062-564-5626

บริการของเรา EVENT MARKETING


questionnaire ทำแบบสอบถาม สำรวจ

Car parade รถแห่ ขบวนแห่ ประชาสัมพันธ์

Recruit สรรหา และดูแลบุคลากร Event Extra Staff Pretty MC อื่นๆ

open งานเปิดตัว และจัดแสดงสินค้า

Billboard ผลิตป้าย และติดตั้งป้าย

Tester สินค้าตัวอย่าง ชงชิม

Photographer ช่างภาพอาชีพ